Viên rửa chén Finish – qtglobal.vn

Viên rửa chén Finish

(46 sản phẩm)
 • grid
 • list
Sắp xếp theo:
 • Hết hàng
  Hộp 65 viên rửa chén Finish Quantum Ultimate Dishwasher Tablets Lemon QT0115 - hương chanh

  Hộp 65 viên rửa chén Finish Quantum Ultimate Dishwasher Tablets Lemon QT0115 - hương chanh

  630,000₫

  • Mã sản phẩm: 5999109580115
  • Thương hiệu: Reckitt Benckiser
  • Mô tả ngắn: Hộp 65 viên rửa chén Finish Quantum Ultimate (là viên rửa chén cao cấp chuyên dùng cho máy rửa chén). Xuất xứ: Ba Lan (EU)- Nhà sản xuất: Reckitt Benckiser- Trọng lượng: - Kích thước: - Finish – thương hiệu rửa chén...
 • Hết hàng
  Hộp 65 viên rửa chén Finish Quantum Ultimate Dishwasher Tablets Regular QT1774

  Hộp 65 viên rửa chén Finish Quantum Ultimate Dishwasher Tablets Regular QT1774

  630,000₫

  • Mã sản phẩm: 5999109580122
  • Thương hiệu: Reckitt Benckiser
  • Mô tả ngắn: Hộp 65 viên rửa chén Finish Quantum Ultimate (là viên rửa chén cao cấp chuyên dùng cho máy rửa chén). Xuất xứ: Ba Lan (EU)- Nhà sản xuất: Reckitt Benckiser- Trọng lượng: - Kích thước: - Finish – thương hiệu rửa chén...
 • Hết hàng
  Hộp 51 viên rửa chén Finish Quantum Ultimate Dishwasher Tablets Lemon QT0314 - hương chanh

  Hộp 51 viên rửa chén Finish Quantum Ultimate Dishwasher Tablets Lemon QT0314 - hương chanh

  500,000₫

  • Mã sản phẩm: 5900627090314
  • Thương hiệu: Reckitt Benckiser
  • Mô tả ngắn: Hộp 51 viên rửa chén Finish Quantum Ultimate (là viên rửa chén cao cấp chuyên dùng cho máy rửa chén). Xuất xứ: Ba Lan (EU)- Nhà sản xuất: Reckitt Benckiser- Trọng lượng: - Kích thước: - Finish – thương hiệu rửa chén...
 • Hết hàng
  Hộp 51 viên rửa chén Finish Quantum Ultimate Dishwasher Tablets Regular QT0321

  Hộp 51 viên rửa chén Finish Quantum Ultimate Dishwasher Tablets Regular QT0321

  500,000₫

  • Mã sản phẩm: 5900627090321
  • Thương hiệu: Reckitt Benckiser
  • Mô tả ngắn: Hộp 51 viên rửa chén Finish Quantum Ultimate (là viên rửa chén cao cấp chuyên dùng cho máy rửa chén). Xuất xứ: Ba Lan (EU)- Nhà sản xuất: Reckitt Benckiser- Trọng lượng: - Kích thước: - Finish – thương hiệu rửa chén...
 • Hết hàng
  Túi 16 viên rửa chén Finish Quantum Ultimate Dishwasher Tablets QT1021

  Túi 16 viên rửa chén Finish Quantum Ultimate Dishwasher Tablets QT1021

  200,000₫

  • Mã sản phẩm: 5900627091021
  • Thương hiệu: Reckitt Benckiser
  • Mô tả ngắn: Túi 16 viên rửa chén Finish Quantum Ultimate (là viên rửa chén cao cấp chuyên dùng cho máy rửa chén). Xuất xứ: Ba Lan (EU)- Nhà sản xuất: Reckitt Benckiser- Trọng lượng: - Kích thước: - Finish – thương hiệu rửa chén...
 • Hết hàng
  Túi 72 viên rửa chén Finish Quantum max Dishwasher Tablets QT3331

  Túi 72 viên rửa chén Finish Quantum max Dishwasher Tablets QT3331

  520,000₫

  • Mã sản phẩm: 5900627073331
  • Thương hiệu: Reckitt Benckiser
  • Mô tả ngắn: Túi 72 viên rửa chén Finish Quantum Max (là viên rửa chén cao cấp chuyên dùng cho máy rửa chén). Xuất xứ: Ba Lan (EU)- Nhà sản xuất: Reckitt Benckiser- Trọng lượng:- Kích thước:- Finish – thương hiệu rửa chén...
 • Hết hàng
  Túi 18 viên rửa chén Finish Quantum max Dishwasher Tablets QT3418

  Túi 18 viên rửa chén Finish Quantum max Dishwasher Tablets QT3418

  180,000₫

  • Mã sản phẩm: 5997321733418
  • Thương hiệu: Reckitt Benckiser
  • Mô tả ngắn: Túi 18 viên rửa chén Finish Quantum Max (là viên rửa chén cao cấp chuyên dùng cho máy rửa chén). Xuất xứ: Ba Lan (EU)- Nhà sản xuất: Reckitt Benckiser- Trọng lượng:- Kích thước:- Finish – thương hiệu rửa chén...
 • Hết hàng
  Hộp 60 viên rửa chén Finish Quantum Dishwasher Tablets Regular QT8111

  Hộp 60 viên rửa chén Finish Quantum Dishwasher Tablets Regular QT8111

  420,000₫

  • Mã sản phẩm: 5900627044379
  • Thương hiệu: Reckitt Benckiser
  • Mô tả ngắn: Hộp 60 viên rửa chén Finish Quantum (là viên rửa chén cao cấp chuyên dùng cho máy rửa chén). Xuất xứ: Ba Lan (EU)- Nhà sản xuất: Reckitt Benckiser- Trọng lượng:- Kích thước:- Finish – thương hiệu rửa chén tự...
 • Hết hàng
  Hộp 40 viên rửa chén Finish Quantum Dishwasher Tablets Apple&Lime QT2886 - hương chanh, táo

  Hộp 40 viên rửa chén Finish Quantum Dishwasher Tablets Apple&Lime QT2886 - hương chanh, táo

  290,000₫

  • Mã sản phẩm: 5997321732886
  • Thương hiệu: Reckitt Benckiser
  • Mô tả ngắn: Hộp 40 viên rửa chén Finish Quantum (là viên rửa chén cao cấp chuyên dùng cho máy rửa chén). Xuất xứ: Ba Lan (EU)- Nhà sản xuất: Reckitt Benckiser- Trọng lượng:- Kích thước:- Finish – thương hiệu rửa chén tự...
 • Hết hàng
  Hộp 40 viên rửa chén Finish Quantum Dishwasher Tablets Regular QT8110

  Hộp 40 viên rửa chén Finish Quantum Dishwasher Tablets Regular QT8110

  290,000₫

  • Mã sản phẩm: 5011417548110
  • Thương hiệu: Reckitt Benckiser
  • Mô tả ngắn: Hộp 40 viên rửa chén Finish Quantum (là viên rửa chén cao cấp chuyên dùng cho máy rửa chén). Xuất xứ: Ba Lan (EU)- Nhà sản xuất: Reckitt Benckiser- Trọng lượng:- Kích thước:- Finish – thương hiệu rửa chén tự...
 • Hết hàng
  Hộp 20 viên rửa chén Finish Quantum Dishwasher Tablets QT9193

  Hộp 20 viên rửa chén Finish Quantum Dishwasher Tablets QT9193

  160,000₫

  • Mã sản phẩm: 5011417549193
  • Thương hiệu: Reckitt Benckiser
  • Mô tả ngắn: Hộp 20 viên rửa chén Finish Quantum (là viên rửa chén cao cấp chuyên dùng cho máy rửa chén). Xuất xứ: Ba Lan (EU)- Nhà sản xuất: Reckitt Benckiser- Trọng lượng:- Kích thước:- Finish – thương hiệu rửa chén tự...
 • Hết hàng
  Hộp 6 túi 27 viên rửa chén Finish All in 1 max 0% Dishwasher Tablets QT2752

  Hộp 6 túi 27 viên rửa chén Finish All in 1 max 0% Dishwasher Tablets QT2752

  1,100,000₫

  • Mã sản phẩm: 4002448132752
  • Thương hiệu: Reckitt Benckiser
  • Mô tả ngắn: Hộp 6 túi 27 viên rửa chén Finish All In 1 Max 0% (là viên rửa chén cao cấp chuyên dùng cho máy rửa chén). Xuất xứ: Ba Lan (EU)- Nhà sản xuất: Reckitt Benckiser- Trọng lượng: - Kích thước: - Finish...
 • Hết hàng
  Túi 40 viên rửa chén Finish All in 1 max 0% Dishwasher Tablets QT2424

  Túi 40 viên rửa chén Finish All in 1 max 0% Dishwasher Tablets QT2424

  300,000₫

  • Mã sản phẩm: 5900627092424
  • Thương hiệu: Reckitt Benckiser
  • Mô tả ngắn: Túi 40 viên rửa chén Finish All In 1 Max 0% (là viên rửa chén cao cấp chuyên dùng cho máy rửa chén). Xuất xứ: Ba Lan (EU)- Nhà sản xuất: Reckitt Benckiser- Trọng lượng: - Kích thước: - Finish – thương...
 • Hết hàng
  Hộp 6 túi 20 viên rửa chén Finish All in 1 max Dishwasher Tablets QT5559

  Hộp 6 túi 20 viên rửa chén Finish All in 1 max Dishwasher Tablets QT5559

  630,000₫

  • Mã sản phẩm: 5997321735559
  • Thương hiệu: Reckitt Benckiser
  • Mô tả ngắn: Hộp 6 túi 20 viên rửa chén Finish All In 1 Max (là viên rửa chén cao cấp chuyên dùng cho máy rửa chén). Xuất xứ: Ba Lan (EU)- Nhà sản xuất: Reckitt Benckiser- Trọng lượng:- Kích thước:- Finish –...
 • Hết hàng
  Túi 22 viên rửa chén Finish All in 1 max Dishwasher Tablets QT3249

  Túi 22 viên rửa chén Finish All in 1 max Dishwasher Tablets QT3249

  150,000₫

  • Mã sản phẩm: 5900627073249
  • Thương hiệu: Reckitt Benckiser
  • Mô tả ngắn: Túi 22 viên rửa chén Finish All In 1 Max (là viên rửa chén cao cấp chuyên dùng cho máy rửa chén). Xuất xứ: Ba Lan (EU)- Nhà sản xuất: Reckitt Benckiser- Trọng lượng:- Kích thước:- Finish – thương hiệu...
 • Hết hàng
  Hộp 110 viên rửa chén Finish Classic Dishwasher Tablets QT0337

  Hộp 110 viên rửa chén Finish Classic Dishwasher Tablets QT0337

  480,000₫

  • Mã sản phẩm: 5999109580337
  • Thương hiệu: Reckitt Benckiser
  • Mô tả ngắn: Hộp 110 viên rửa chén Finish (là viên rửa chén cao cấp chuyên dùng cho máy rửa chén). Xuất xứ: Ba Lan (EU)- Nhà sản xuất: Reckitt Benckiser- Trọng lượng:- Kích thước:- Finish – thương hiệu rửa chén tự động...
 • Hết hàng
  Hộp 90 viên rửa chén Finish Classic Dishwasher Tablets Lemon QT0344 - hương chanh

  Hộp 90 viên rửa chén Finish Classic Dishwasher Tablets Lemon QT0344 - hương chanh

  410,000₫

  • Mã sản phẩm: 5999109580344
  • Thương hiệu: Reckitt Benckiser
  • Mô tả ngắn: Hộp 90 viên rửa chén Finish (là viên rửa chén cao cấp chuyên dùng cho máy rửa chén). Xuất xứ: Ba Lan (EU)- Nhà sản xuất: Reckitt Benckiser- Trọng lượng:- Kích thước:- Finish – thương hiệu rửa chén tự động...
 • Hết hàng
  Hộp 90 viên rửa chén Finish Classic Dishwasher Tablets QT0351

  Hộp 90 viên rửa chén Finish Classic Dishwasher Tablets QT0351

  410,000₫

  • Mã sản phẩm: 5999109580351
  • Thương hiệu: Reckitt Benckiser
  • Mô tả ngắn: Hộp 90 viên rửa chén Finish (là viên rửa chén cao cấp chuyên dùng cho máy rửa chén). Xuất xứ: Ba Lan (EU)- Nhà sản xuất: Reckitt Benckiser- Trọng lượng:- Kích thước:- Finish – thương hiệu rửa chén tự động...
 • Hết hàng
  Hộp 57 viên rửa chén Finish Classic Dishwasher Tablets QT0368

  Hộp 57 viên rửa chén Finish Classic Dishwasher Tablets QT0368

  270,000₫

  • Mã sản phẩm: 5999109580368
  • Thương hiệu: Reckitt Benckiser
  • Mô tả ngắn: Hộp 57 viên rửa chén Finish (là viên rửa chén cao cấp chuyên dùng cho máy rửa chén). Xuất xứ: Ba Lan (EU)- Nhà sản xuất: Reckitt Benckiser- Trọng lượng:- Kích thước:- Finish – thương hiệu rửa chén tự động...
 • Hết hàng
  Túi 32 viên rửa chén Finish Quantum Ultimate Dishwasher Tablets Lemon QT0277 - hương chanh

  Túi 32 viên rửa chén Finish Quantum Ultimate Dishwasher Tablets Lemon QT0277 - hương chanh

  320,000₫

  • Mã sản phẩm: 5900627090277
  • Thương hiệu: Reckitt Benckiser
  • Mô tả ngắn: Túi 32 viên rửa chén Finish Quantum Ultimate (là viên rửa chén cao cấp chuyên dùng cho máy rửa chén). Xuất xứ: Ba Lan (EU)- Nhà sản xuất: Reckitt Benckiser- Trọng lượng: - Kích thước: - Finish – thương hiệu rửa chén...

Bộ lọc

Thương hiệu
Giá
0
qtglobal.vn back to top

Tư vấn miễn phí (24/7): 0896591288